PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Tools & Pumps trading Centre BV
Tools & Pumps Trading Centre BV, gevestigd aan Lorentzweg 35, 3208LJ Spijkenisse (KvK-nummer 24394906), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Uw privacy is belangrijk voor Tools & Pumps Trading Centre BV. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. Tools & Pumps Trading Centre BV kan haar beleid op dit gebied wijzigen, deze wijzigingen zullen op deze pagina worden weergegeven. Raadpleegt u deze pagina af en toe om voor u zelf vast te stellen of het gevoerde beleid op dit gebied in overeenstemming is met uw eigen wensen/eisen.

 

De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Rodimat Special Tools zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Wat Rodimat Special Tools  mogelijk registreert:
Wanneer u bij Rodimat Special Tools een account aanmaakt, een bestelling plaatst of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we mogelijk de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam;
• Voor- en achternaam;
• Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Factuur- en afleveradres;
• IP-adres;
• Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
• Andere informatie relevant voor klanten enquêtes en aanbiedingen;

 

Wat Rodimat Special Tools doet met de verzamelde informatie:
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Uitvoering van de overeenkomsten
We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te kunnen leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om onze vervoerspartners opdracht te geven uw bestelling af te leveren.
• Klantcontact en communicatie
We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, WhatsApp berichten, chat of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om bijvoorbeeld uw bestelling te bevestigen en vragen over producten te beantwoorden.
• Marketing
We willen u graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich direct uitschrijven of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.
• Wettelijke verplichtingen
We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
• Verbetering en personalisering van onze producten en diensten
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.
• Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers van producten en diensten, vervoerspartners en hosting/email partners. We delen uw gegevens:
• Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze leveringen uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het doorgeven van uw afleveradres aan onze vervoerspartners en/of leveranciers.
• In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
• Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
• Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet binnen de afgesproken termijn hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Veiligheid
Wij streven naar 100% veiligheid als het gaat om de verzameling van uw gegevens. Om ongewenste toegang en gebruik van uw gegevens tegen te gaan, hebben wij zowel hardware matig, elektronisch als op het gebied van onze werkprocessen maatregelen genomen om dit zo goed mogelijk te waarborgen en risico's tot een minimum te beperken.

 

Als u denkt dat deze informatie onjuist, incorrect of incompleet is, neemt u dan contact met ons op via 0252-745060 of info@rodimat.nl.
 

 


T&P Industrieel gereedschap
Lorentzweg 35

3208 LJ, Spijkenisse

 

KvK: 2976594332

0181-610008

sales@toolsandpumps.com

 

Contactpagina